Your search results under: "ಖಿನ್ನತೆ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು

http://kannada.whiteswanfoundation.org/disorder/common-disorders/

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ತೀವ್ರ ಯಾತನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ...

ಆಘಾತದ ನಂತರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (PTSD)

http://kannada.whiteswanfoundation.org/disorder/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ...

ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್

http://kannada.whiteswanfoundation.org/disorder/bipolar-disorder/

ರಮಣ್ ಎಂಬ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯಿದು: “ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ...

Categories