ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು

ವೃದ್ಧರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಡಾ. ಗರಿಮಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು; ಹಾಗೂ ಅಶಕ್ತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃದ್ಧರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ... ಇನ್ನೂ ಓದಿ