ಲಿಂಗ

ಲಿಂಗ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ೧೦೧ (ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯು ಐ ಏ + ಆವೃತ್ತಿ)

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ೧೦೧ (ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯು ಐ ಏ + ಆವೃತ್ತಿ)

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ – ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ – ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ

ಬಹುಪಾಲು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹೆಂಗಸರು ಹೆಚ್ಚು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ಪುರುಷರ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆಗೆ ಕಾರಣ

ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ಪುರುಷರ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆಗೆ ಕಾರಣ

ಮಹೇಶ್ ನಟರಾಜನ್

ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ವಿರಳ

ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ವಿರಳ

ಆಹೇಲಿ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ

image-fallback

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಸುಷ್ಮ ಸಿಂಧು

image-fallback

ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಿರಾ?

ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರನ್ನು / ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕೂಡಾ.

ರೋಹಿಣಿ ಮಾಲೂರ್

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಫೈಬ್ರೋಮಯಾಲ್ಜಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನನಗೆ ಪಿ.ಸಿ.ಓ.ಎಸ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಮೂಢಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೆ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಮಹಿಳೆ: ಸ್ವ-ಆರೈಕೆಯೂ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ

ಸುಷ್ಮ ಸಿಂಧು

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

ಡಾ. ಗರಿಮಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ

ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವುದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಪದೇ ಪದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದೆ

ಅನಾಮಿಕ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org