ಡಾ. ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Related Stories

No stories found.
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org