ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು -ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು -ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೀಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೀಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನಾನೊಬ್ಬ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ‌ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ…

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ

~ ಶಬರಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ.

image-fallback

ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನ (ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್) : ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ತರಬೇತಿ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ವಿದ್ಯುತ್ಕಂಪನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Electroconvulsive Therapy-ECT) ಎಂದರೇನು?

ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ ಸಿನ್ಹಾ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org