ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು -ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು -ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
image-fallback

ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಷನ್-6

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೀಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ: ಅಧ್ಯಯನ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನಾನೊಬ್ಬ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ‌ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಕಾಗ್ನೆಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಾಗಿಸಲು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿರಾ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಸಂದರ್ಶನ: ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org