ಹಿರಿಯರು (ಜೀವನದ ಹಂತಗಳು)

ಹಿರಿಯರು
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆತಂಕ

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆತಂಕ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಕೋವಿದ್ 19ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆತಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ- ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಮರೆಗುಳಿತನ ಒಂದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯವೇ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

ಪವಿತ್ರ ಜಯರಾಮನ್

image-fallback

ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ

ಸುಷ್ಮ ಸಿಂಧು

image-fallback

ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಯೋಗ

ಡಾ.ಪೂಜಾ ಮೋರೆ

image-fallback

ನಿರೂಪಣೆ: ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳತೊಡಗಿದ್ದ.

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org