ಬಾಲ್ಯ (ಜೀವನದ ಹಂತಗಳು)

ಬಾಲ್ಯ
image-fallback

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ”

ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಅಳುಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಯಿತು !

ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನದು – ಈ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನದು – ಈ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ (ಎ ಎಸ್ ಡಿ)

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮೇಲೆ: ಉತ್ತಮ ಭಾವಾವೇಷದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಖಿನ್ನತೆ : ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ

ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಚಂದ್ರನ್

image-fallback

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?

ಡಾ. ಗರಿಮಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ

image-fallback

ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೊರುತ್ತಿದೆಯೇ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಬಾಲ್ಯ
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org