ಹರೆಯ ಅಥವಾ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು (ಜೀವನದ ಹಂತಗಳು)

ಹರೆಯ ಅಥವಾ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು
ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ

ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ

ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ

ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ…

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ

ರಿತಿಕಾ ಧಲಿವಾಲ್

image-fallback

ಹದಿಹರಯದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ

ಸುಷ್ಮ ಸಿಂಧು, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಹಾಸನ

image-fallback

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ?

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

image-fallback

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹರೆಯ ಅಥವಾ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು
ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
kannada.whiteswanfoundation.org