ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು
ಪಾಲನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನತೆಯನ್ನು (Mindfulness) ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಪಾಲನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನತೆಯನ್ನು (Mindfulness) ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಡಾ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹಾಫ್ಮನ್

ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಬಂದಾಗ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

Ranjitha

ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು- ಜನರು ನನ್ನನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿದರು

Anonymous

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ”

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ”

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ : ಜೀವನವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು

image-fallback

ಉತ್ತಮ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಐದು ಯೋಗ ಆ್ಯಪ್ ಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು